BURAK AKGÜN

ELİF DİYE BAŞLADIM SÖZE

ELİF DİYE BAŞLADIM SÖZE

        Kur’an alfabesinin ilk harfi olan Elif: Tanışmak, sevmek, cana yakın olmak, dostlukta bulunmak anlamına gelen ülfet kökünden gelmiştir. Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir.
      Elif tasavvuf geleneğinde Allah’ın “Bir” liğini ifade eden bir semboldür. Buna göre bütün harflerin kaynağını Elif’te görmek, bütün varlıkları Allah’ta görmek demektir. Çünkü Elif harflerin evveli olduğu gibi Allah da bütün varlıkların evvelidir. Yunus Emre dedemiz der ki:  
“Dört kitabın manası
 Bellidir bir Elif’te
 Sen Elif’i bilmezsen
 Bu nice okumaktır.”

      İşte bu yüzden Elif’i bilmek- yani Allah’ı bilmek- her şeyi bilmek demektir. Elif , “Bir” olduğu için her şeyin kaynağıdır. Bu bakımdan tasavvuf edebiyatımızda Allah isminin yerine daima Elif harfi kullanılmıştır.

Elif dedi Cim’e: ” Al, Kaf’ı ve Mim’e” diyerek
Allah dedi Cebrail’e: “Al Kuran’ı, ver Muhammed’e(sav).” sözünü gizleyerek söylemişlerdir.
Yunus Emre dedemiz:
“Elif okuduk ötürü
 Pazar eyledik götürü
 Yaratılanı hoş gördük
 Yaratandan ötürü.” demiştir.

Elif harfi ötürü okuduğunda “O” zamiri olur. “O” zamiri yalın halde tek başına kullanıldığı zaman Allah isminin yerini almış olur. Türkçedeki “O” zamiri Arapçadaki “Hû” zamirinin karşılığıdır. O yüzden Elif’i ötürü okumak demek “Hû” zikrini diline vird etmek demektir.
  Yunus Emre’den sonra Türkçeleşen Elif, Türklerde dik duruşun, doğruluğun, dürüstlüğün, inceliğin simgesi olmuştur.

“Dört kitabın manası
 Bellidir bir Elif’te
 Sen Elif dersen hoca
 Manası ne demektir?”

“Bir elif tahsil eden
 Münezzehtir ilimden”

Ne güzel demiş Yunus Emre dedemiz değil mi?
Elif ne şimdilerdeki gibi duvara astığımız bir tablo ne kalemimizin ucundan çıkan düz bir çizgi ne de alelade bir harf. Elif “Bir” olana giden yol “Bir” olanın ta kendisidir.

"Kızım Elif Naz'a"

Kaynakça:
  - Dr. Ahmet Duran-Elif Deyip Geçme.
  -Tasavvuf Terimleri Sözlüğü.
                                                                                       
  Burak AKGÜN
 Türkçe Öğretmeni

About Burak Akgün

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger tarafından desteklenmektedir.